KADIR MERAL
/

Komiker föreläsare konferencier

 

VAD FÖRELÄSER JAG OM?FÖRELÄSNING OM MÅNGKULTURELL SKOLA


Den mångkulturella skolan – möjligheter och utmaningar

Föreläsningen vänder sig i första hand till personal och elever på grund- och gymnasieskolor, till lärarutbildningar där framtida lärare utbildas, men även till institutioner, föreningar och andra arbetsplatser där det råder ett mångkulturellt klimat.


Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle. Den svenska skolan är en spegling av det mångkulturella samhället vi lever i. Barn med olika etnisk bakgrund, religion och traditioner går i samma klass och delar samma bänk. Denna sammansättning ger skolan stora möjligheter men också stora utmaningar.


Kadir Meral kom till Sverige som fjortonårigt flyktingbarn med sina föräldrar och sju syskon. Trots ett hem med analfabeta föräldrar lyckades han med ett mödosamt arbete ta sig igenom det svenska utbildningsväsendet och utbilda sig till gymnasielärare i samhällskunskap och Matematik.


Kadir har stor erfarenhet av den svenska skolan, både som elev och som lärare. Genom sitt stora intresse och engagemang för integrationsfrågor och möten mellan människor har han kartlagd en del utmaningar men också möjligheter i den svenska skolan.

Föreläsningen anpassas efter era önskemål och behov. Vill ni att era elever och personal ska ta del av Kadirs tankar, idéer och humor är ni välkomna att höra av er.

NÅGRA GENOMFÖRDA FÖRELÄSNINGAR


 • Uddevalla Kommun
 • Folkskolespåret, Trelleborg
 • Höganäskommun
 • Waldorfskolan i Göteborg
 • Thorengruppen
 • Tolkservicerådet
 • SYV - Region Västra Småland
 • Sundsvall Kommun
 • Röda Korset Sverige
 • Älvdalsskolan, Älvdalen
 • SKF, Göteborg
 • Arbetsförmedlingen Bygg, Göteborg
 • Seniorföreningen i Kungälv
 • Bygdegårdsturné Föreläsning om möten mellan människor för 25 bygdegårdar rumt om landet.
 • Uppsala Universitet
 • Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
 • Birkagårdens Folkhögskola
 • Elof Lindälvs Gymnasium, Kungsbacka
 • Bengtgårdensskola
 • Munkegärdeskolan
 • Mölndals Kommun